Wellness Zorgt Voor Een Betere Gezondheid Van Veel Mensen

De retraite-industrie is een niche-sector van de wellness-industrie die zich richt op transformatieve ervaringen die de gezondheid van deelnemers willen verbeteren door middel van gezonde levensstijlervaringen, samen met het bieden van de vaardigheden en kennis om gezond gedrag te handhaven. Je hebt er laatst waarschijnlijk wel over gelezen op Quick2wellness.nl maar de spa flevoland heeft voor veel verbeterde gezondheid gezorgd bij veel mensen.

Er Zijn Tegenwoordig Al Veel Studies Gedaan Naar Wellness Retreats

De bevindingen van de herziene studies suggereren dat er veel positieve gezondheidsvoordelen zijn van retreat-ervaringen die verbeteringen in zowel subjectieve als objectieve maatregelen omvatten. De resultaten suggereren dat retreat-ervaringen voordelen kunnen opleveren die positieve veranderingen in metabole en neurologische paden, gewichtsverlies, bloeddruk en buikomtrek, vermindering van gezondheidssymptomen en verbeteringen in kwaliteit van leven en subjectief welbevinden omvatten.

Wellness Helpt Tegen Chronische Ziekteprocessen

Naast het faciliteren van algemene gezondheidsverbeteringen, zijn er aanwijzingen dat retraitexperimenten een positief effect kunnen hebben op chronische ziekteprocessen en voordelen kunnen bieden aan sommige mensen met levensbedreigende en / of chronische ziekten.

De bevinding dat retraitexperimenten lang nadat de deelnemers naar huis zijn gegaan tot langdurige en significante gezondheidsverbeteringen kan leiden, suggereert dat deze ervaringen de gasten helpen bij het maken van positieve veranderingen in de levensstijl en het aannemen van gezond gedrag dat leidt tot een verscheidenheid aan positieve psychologische, fysiologische, cognitieve, klinische en metabole effecten . Het vermogen om de gezondheid van de deelnemers te beïnvloeden als ze eenmaal thuis zijn, is afhankelijk van vele factoren, waaronder het type betrokken deelnemers, de opleiding en ervaringen die tijdens het retraite-programma worden geboden en het bieden van vervolgactiviteiten zoals online coaching, voedingsprogramma’s of vervolgconsulten met beoefenaars.

Hoewel het niet mogelijk is om te bepalen welke delen van de retraite-interventie de grootste invloed hebben, is het waarschijnlijk dat verbeteringen in de gezondheid het gevolg zijn van een combinatie van psychologische en gedragsfactoren die leiden tot betere coping-mechanismen en verbeterde veerkracht tegen stress, evenals metabole factoren die leiden tot veranderingen in genexpressie en DNA-herstelmechanismen.

Ondanks het potentieel voor retreat-ervaringen ten bate van mensen met een chronische en levensbedreigende ziekte, heeft de wellness-industrie niet routinematig interactie met de gezondheidszorgsector, waarbij weinig patiënten worden verwezen naar wellnesss door artsen en wellness-ervaringen worden over het algemeen niet gedekt door betalingsprogramma’s van derden. of in aanmerking komen voor belastingaftrek of incentives. Het gebrek aan integratie tussen de sectoren gezondheidszorg en wellness kan deels te wijten zijn aan een gebrek aan gegevens om retreat-ervaringen te evalueren.